EN TR

Teknoloji Transferini Hızlandırma

TTH Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Projesi

“Teknoloji Transferini Hızlandırma (TTH-Türkiye) Projesi” Avrupa Yatırım Fonu (EIF) tarafından Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, AB Türkiye Delegasyonu ve Avrupa Komisyonu Bölgesel Politika Genel Müdürlüğü işbirliğinde, fikri mülkiyet temelli projelere, start-up’lara, üniversitelerin bilgi ve becerilerini ticarileştirmek amacıyla kurulan şirketlere (spin-off) ve KOBİ’lere öz sermaye ortaklığı karşılığında fikri mülkiyet varlıklarına yatırım yapılması amacıyla tasarlanmıştır.

TTH-Türkiye Projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde Bakanlık tarafında yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında finanse edilmektedir. Proje Bakanlık adına Avrupa Yatırım Fonu (EIF) tarafından yönetilmektedir.

TTH-Türkiye Projesinin alt bileşenlerinden birisi bu inisiyatifin ana hedefini tamamlamak ve desteklemek üzere geliştirilen Danışmanlık Hizmetleri ve İşbirlikleri Oluşturma bileşenidir. Bu bileşen Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın (TTGV) liderliğinde, Bpifrance Financement (FR) ve VentureWell (ABD) konsorsiyumu tarafından yürütülmektedir.

TTH-Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Projesi iki yıl süreli bir proje (Aralık 2015 - Aralık 2017) olup projede 12 NUTS II Bölgesinde yer alanlar da dahil olmak üzere; Türkiye'deki Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO) teknik kapasitelerinin geliştirilmesi, TÜBİTAK’ın Ar-Ge ticarileştirme stratejisinin ve ilgili destek programlarının gözden geçirilmesi, TTH-Türkiye fonlarının (ACT ve Diffusion Capital Partners - DCP) yatırım yapabileceği teknoloji projelerinin bulunması ve sunulmasında kolaylaştırıcı olunması amaçlanmaktadır.

Detaylı bilgi için Proje Sunumunu indirebilirsiniz.

Partnerler

Sosyal Medya